English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Se - SelenOpšte karakteristike

Selen spada u grupu halkogenih elemenata koji se nalaze u VIa grupi periodnog sistema. Selen postoji u više alotropskih modifikacija od kojih je najstabilniji sivi selen, pored koga još postoje crveni i crni selen. Selen se nalazi u Zemljinoj kori najčešće sa mineralima koji sadrže sumpor. Selen se koristi u elementarnom obliku ili u obliku soli za prirnenu u elektronici i fotokopiranju, proizvodnji stakla, pigmenata, hemikalija. lekova, fungicida, električnih aparata i industriji gume.


Poreklo u vodi

Pojavljuje se u zemljištu u obliku gvožđe-selenita, kalcijum-selenita i elementarnog selenijuma. Sedimentne stene sadrže više selena nego krečnjak ili peščar. Količine jako zavise od geografske oblasti.


Medicinski aspekti

Vitamin E i selen su sinergični. To znači da su zajedno jači nego što je zbir njihovog pojedinačnog delovanja. I vitamin E i selen su antioksidansi, i sprečavaju ili barem usporavaju starenje i očvršćivanje tkiva putem oksidacije. Selen je od ključne važnosti za proizvodnju glutation-peroksidaze, primamog telesnog antioksidansa koji se nalazi u svim ćelijama.

- Pozitivna dejstva 

"Faktor 3" je jedinjenje selena (aktivni selen) koje protektivno deluje na jetru, podiže imunitet, deluje zaštitno protiv žive, arsenika i kadmijuma, učestvuje u očuvanju tkivnog elasticiteta.
Pruža zaštitu od raznih vrsta raka. Pomaže u smanjivanju rizika od srčanih oboljenja i moždanog udara. Doprinosi očuvanju mladalačke elastičnosti tkiva. Ublažava talase vrućine i tegobe koje donosi menopauza. Pomaže u lečenju i prevenciji stvaranja peruti. Povećava broj spermatozoida i plodnost muškaraca.

- Negativno dejstvo 
Studije na životinjama su potvrdile efikasnost u prevenciji određenih endemičkih bolesti. Kod životinja selen prouzrokuje akutnu i hroničnu toksičnost pri visokim koncentracijama, što rezultira kongenitalnim oboljenjem mišića. Dugotrajno izlagaje pacova karakteriše smanjenje rasta i patološke promene jetre. Nema dokaza o teratogenim efektima kod majmuna. Malo se zna o otrovnim dozama po ljude, ali se smatra da je sličan arsenu u fiziološkim reakcijama. Toksični efekti dugotrajnog izlaganja se vide na noktima, kosi i jetri. Efekti na sintezu jetrenih proteina su primećeni na maloj grupi pacijenata sa reumatološkim artritisom, kojima je davano 0,25 mgSe/dan preko hrane. Visoke doze mogu da proizvedu toksična dejstva, uključujući gastrointestinalne poremećaje, zadah na beli luk, lomljive nokte, metalni ukus u ustima i žućkastu kožu.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za selen je 0,01 mg/l.


 


Design by