English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> NO3 - NitratiOpšte karakteristike

Nitrati se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Jon nitrata predstavlja krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja i njegovo prisustvo u vodama ukazuje na staro zagađenje voda ili na stari izvor zagađenja. 


Poreklo u vodi

Prisustvo ovog jona u podzemnim vodama ukazuje na potpunu oksidaciju jedinjenja koja sadrže azot. Izvori nitrata su mineralni depoziti (natrijum i kalijum-nitrat), zemljište, morska voda i atmosfera. Nitrati su delimično nađeni u zemljištu i odatle su rašireni u životnoj sredini od hrane do atmosfere i vode. Više koncentracije se očekuju tamo gde se koriste đubriva, pri truljenju životinjskih i biljnih ostataka, u ocednim vodama iz deponija mulja i smeća i u industrijskom otpadu. Nitrati su uvek u višim koncentracijama od nitrita. Viši nivo nitrata je nađen u podzemnoj vodi čak do 20 mg/1, ali mnogo više vrednosti su nađene u plitkim akviferima, zagađenim naseljima (otpadne vode) i/ili usled ekcesne upotrebe đubriva. U površinskim vodama, iskorišćenje nitrata kao đubriva od strane biljaka nastoji da smanji značajno koncentraciju nitrata, ostavljajući problem podzemne vode. 


Medicinski aspekti

Nekoliko epidemioloških studija je sprovedeno od strane USEPA 1990. da se proceni moguća veza nitrata u vodi za piće i raka. U postavljanju konačnog, USEPA je došla do zaključka da razmatrane studije nisu dovoljne da pokažu povećanje rizika od raka. 

- Pozitivna dejstva 

Nepoznato

- Negativno dejstvo 

Upotreba vode sa koncentracijom nitrata od 10 mg/l prouzrokuje slučajeve methemoglobinemije.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrate iznosi 50 mg/l (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrate po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 50 mg/l (Sl. list SRJ 42/98).


 


Design by