English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Li - LitijumOpšte karakteristike

Pripada grupi alkalnih metala srebrnasto-bele boje i spada u Ia grupu periodnog sistema. Retko se nalazi u prirodi. Koristi se u metalurgiji, nukleamom naoružanju, baterijama, specijalnim staklima i keramici.


Poreklo u vodi

Litijum se u prirodnim vodama nalazi u malim količinama. U morskoj vodi njegov sadržaj iznosi oko 0,1 mg/l. U podzemnim vodama je dosta nizak, ali se sa povećanjem mineralizacije i njegov sadržaj povećava. Minerali koji sadrže litijum pretežno se nalaze u magmatskim stenama i to kiselim, dok ih je u sedimentnim dosta manje.


Medicinski aspekti

Biološka funkcija litijuma još nije poznata

- Pozitivna dejstva 

Manjak litijuma može izazvati manične poremećaje.

- Negativno dejstvo 

Nepoznato negativno dejstvo, usled izuzetno malih koncetracija u prirodi


Maksimalno dozvoljene koncetracije

SZO je 1984. godine u Smemicama za kvalitet vode za piće odlučila da nije potrebno regulisati koncentraciju litijuma u vodi za piće. 


Design by