English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Co - KobaltOpšte karakteristike

Koristi se u legurama, galvanizaciji, staklu, porcelanu i emajlu.


Poreklo u vodi

U prirodnim vodama kobalt se ređe nalazi, što se objašnjava njegovom malom migracionom sposobnošću i malim sadržajem u stenama. Od magmatskih stena najviše je zastupljen u bazičnim i ultrabazičnim stenama, a najmanje ga imaju kisele stene. Sedimentne stenepo sadržaju se nalaze između baznih i kiselih stena. 


Medicinski aspekti

U metabolizmu kobalt se smatra esencijalnim nutrijentom (deo vitamina B12).

- Pozitivna dejstva 

Ovaj mineral u malim količinama se koristi kod sprečavanja i lečenja nervnih oštećenja. Sa fosforom ulazi u sastav vitamina B12, pomaže bakterijama u digestivnom traktu čoveka pri sintezi ovog vitamina. Zajedno sa vitaminom B12 formira kobalmin, koji pomaže kod oporavka mijelnskog omotača i kod tretmana perniciozne anemije. Dokazano je da već i male količine Co mobilišu gvožđe iz depoa i povećavaju sadržaj feritina, tako da Co pomaže eritropoezu. 

- Negativno dejstvo 

Nepoznata negativna dejstva.

Maksimalno dozvoljene koncetracije

S obzirom da je koncentracija kobalta u vodi beznačajna u odnosu na moguću toksičnost nije propisan maksimalni nivo.


 


Design by