English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Sn - KalajOpšte karakteristike

Kalaj je litofilno-halkofilni element i nalazi se u IVa grupi periodnog sistema. Koristi se u izradi legura, stakl, porcelan, fungicida i insekticida. 


Poreklo u vodi

Zbog nedostataka ruda kalaja, slabe rastvorljivosti soli kalaja koncentracije kalaja u podzemnim vodama su u tragovima. Kalaj u primesama može da bude prisutan u granitima, pesku i glinama. Morska voda sadrži 0.2-0.3 mg/l kalaja (De Zuane, 1997). 


Medicinski aspekti

Kalaj i njegova neorganska jedinjenja se slabo apsorbuju u gastrointestinalnom traktu, ne akumulišu su u tkivu i brzo se izbacuju putem lekalija. Apsorbovani kalaj je nađen uglavnom u jetri i plućima sa malim tragovima u tkivima. Nije primećeno povećanje tumora u dugotrajnim studijama kancerogenosti sa miševima i pacovima hranjenim sa dodatkom kalaj(II)-hlorida

- Pozitivna dejstva 

Nema većih saznanja o esencijalnosti ovog elementa u tragovima u ljudskoj ishrani.

- Negativno dejstvo 

Glavni negativni efekat kod ljudi zbog visokog nivoa kalaja u konzervisanom piću (iznad 150 mg/kg) ili hrani (iznad 250 mg/kg) je akutna stomačna iritiacija. Nema dokaza o negativnim efektima na ljude pri hroničnom izlaganju. 


Maksimalno dozvoljene koncetracije

Stoga, prisutnost kalaja u pijaćoj vodi ne predstavlja rizik za ljudsko zdravlje (WH0, 2004).
 


Design by