English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> I - JodOpšte karakteristike

Po zastupljenosti u zemljinoj kori jod se nalazi tek na 60-tom mestu. Spada u grupu čvrstih nemetala i VIIa grupi periodnog sistema. Jod je samo malo rastvoran u vodi. Najčešća jedinjenja su jodidi natrijuma i kalijuma i kalijum-jodat. Jod se koristi u medicini, bojama, fotografiji, a jedinjenja joda se često koriste u organskim jedinjenjima, hemiji i medicini. 


Poreklo u vodi

Samo tragovi joda ili jodida su nađeni u sirovoj vodi. U podzemnim malomineralizovanim vodama ima ga u stotim i hiljaditim delovima mg na litar. U većim količinama joda ima u naftnim vodama. Morska voda sadrži više koncentracije. 


Medicinski aspekti

Jod je baktericidan, virucidan i amebicidan pri koncentracijama od 5 do 50 mg/1. On je esencijalni element za sintezu hormona tiroidne žlezde. Usled nedostatka joda nastaje Bazedovljeva bolest. Kuhinjska so se obogaćuje kalijum-jodidom da se spreči nastanak ove bolesti. Jod se prevodi brzo u gvožđe-jodid pri uspešnoj apsorpciji u gastrointestinalnom traktu u ljudskom metabolizmu. 

- Pozitivna dejstva 

Potpomaže pravilan rast. Daje vam više energije. Povećava aktivnost uma. Doprinosi zdravlju kose, noktiju, kože i zuba. Bitan je za pravilan fizički i duševni razvoj i za očuvanje reproduktivne moći.

- Negativno dejstvo

Akutno trovanje jodidima je retko. Hronično trovanje jodidima (jodizam) je češće nego akutno. 

Maksimalno dozvoljene koncetracije

Za sada nije postavljena preporučena vrednost za jod. 


Design by