English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> PO4 - FosfatiOpšte karakteristike

Fosfor se nalazi na jedanaestom mestu po zasupljenosti u zemlji. Većina fosfata se nalazi u apatitu, trikalcijum-fosfatu. Velika potrošnja hemijskih đubriva je povećala proizvodnju fosfata. Fosfati se takođe koriste za proizvodnju specijalnih stakala, kineskog posuđa, praška za pecivo i deterdženata. Natrijum, kalijum i amonijum-fosfat su rastvorni u vodi, a uz jedinjenja kalcijuma rastvorljivost je limitirana do monokalcijum-fosfata.


Poreklo u vodi
 
Poreklo fosfora u vodama je iz raznih oblika kalcijumfosfata koji su rasprostranjeni kako u metamorfnim tako i u sedimentni stenama. Sva jedinjenja fosfora u podzemnim vodama u vodama sreću se u malim količinama, deseti ili stoti delovi miligrama na litar, a razlog je mala rastvorljivost jedinjenja. Povišen sadržaj fosfora ukazuje na njihovo zagađenje, jer jedinjenja fosfora pripadaju produktima raspadanja složenih organskih materija. Izvorišta mogu da poseduju fosfate usled prirodnog kontakta sa mineralima ili putem zagađenja usled primene veštačkih đubriva i otpadnih voda naselja (15-30 mg/1 PO43-) i industrijskog otpada. 


Medicinski aspekti

Fosforu pripada važno mesto u metabolizmu. On je makroelement i najvećim delom, 80%, je deponovan u kostima i zubima. On ulazi u sastav proteina, nukleinskih kiselina, nukleotida, adenozin trifosfata, koji je bitan za oslobađanje energije potrebne ćelijama za razne oksidativno redukcione procese. Resorpcija (usvajanje) fosfora odvija se u tankom crevu.

- Pozitivna dejstva

Fosfor aktivira usvjanje kalcijuma u tankom crevu. Sprečava pojavu osteoporoze, osteomalacije, gubitka apetita i smanjenja umne i fizičke aktivnosti.Organski fosfati pozitivno deluju na mišićnu masu, kosu i varenje.

 - Negativno dejstvo

Višak fosfora narušava usvajanje kalcijuma iz tankog creva i gradnju aktivnog oblika vitamina D3. 

Maksimalno dozvoljene koncetracije

Po preporuci EU fosfati se više ne vode kao parametar od interesa (Directive 98/83/EC). 


Design by