English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> F - FluoridiOpšte karakteristike

Fluoridi se nalaze u zemljinoj kori u količini od oko 0,3 g/kg i egzistiraju u obliku raznih minerala. Nađeni su u CaF
2 i kriolitu (Na2AlF6). Fluor i njegova jedinjenja se koriste pri proizvodnji uranijuma, aluminijuma i preko 100 komercijalnih jedinjenja, uključujući visoko-temperaturne plastike.


Poreklo u vodi

Najviše fluorida u vodi potiče iz prirode. U životnu sredinu dospevaju iz fosfatnih stena, korišćenih za proizvodnju fosfatnih đubriva. Ovi fosfatni depoziti sadrže oko 4% fluora. U oblastima gde se koristi ugalj sa visokim sadržajem fluorida on može biti značajan izvor.
U podzemnoj vodi, koncentracije variraju sa tipom stena gde voda prolazi, ali najčešće ne prelazi 10 mg/1: 0,3-0,4 mg/1 za krečnjak i dolomit, škriljce i glinu, visoka srednja vrednost od 8,7 mg/1 za alkalne stene, niska srednja vrednost od 0,1 mg/1 za bazaltne stene i 9,2 mg/1 u granitnim stenama.


Medicinski aspekti

Ove studije jasno gorove da fluoridi prvenstveno imaju efekte na skeletno tkivo (kosti i zube).

- Pozitivna dejstva 

Niske koncentracije daju zaštitu od karijesa naročito kod dece. Efekti fluorida (uključujući ugradnju u matriks zuba tokom njihovog formiranja, što stvara manju naklonost ka razgradnji i oštećenju gleđi) se povećavaju sa koncentracijom iznad 2 mg/1. Fluoridi su neophodni za izgradnju kostiju i zuba. Zubi sa fluorom su manje podložni karijesu (mnoge paste sadrže fluor). Koristi se zajedno sa kalcijumom i vitaminom D kod lečenja osteoporoze.

 - Negativno dejstvo

Previše fluora može prouzrokovati obojenost zuba, a ukoliko se unosi u organizam u dužem vremenskom periodu dovodi od promena u strukturi kostiju. Povišen unos fluorida može imati i ozbiljnije efekte na skelet. Zaključeno je da postoji jasan rizik od negativnih efekata kod ukupnog unosa 14 mg/dan i vrlo verovatan rizik kod unosa 6 mg/dan.


Maksimalno dozvoljene koncetracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) granična vrednost za fluoride iznosi 1,5 mg/1, a po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) je 1,2 mg/1. 


Design by