English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Zn - CinkOpšte karakteristike

Cink pripada IIb grupi periodnog sistema i spada u amfoterne elemente.Koristi se u galvanizaciji, za pripremu boja, proizvoda od gume, kozmetike, lekova, podnih prekrivača, plastike, sapuna, baterija, tekstila, električne opreme i drugih proizvoda.


Poreklo u vodi

Mala rastvorljivost u vodi karakteristična je za karbonate, okside i sulfide, što doprinosi niskoj koncentraciji u prirodnim vodama, ali industrijsko zagađenje posebno iz oblasti sa rudnicima cinka, može da doprinese visokim koncentracijama i do 50 g/1. U podzemnim vodama sadržaj cinka povećava se sa mineralizacijom. Cinkom su relativno bogate glinovite stene, a manje ih ima u peskovitim sedimentima.

Medicinski aspekti

- Pozitivna dejstva 

Neophodan je za mobilizaciju vitamina A iz jetre. Ulazi u sastav insulina i neophodan je za stvaranje rezervi insulina. Učestvuje u stvaranju kolagena, glikolizi i oksidativnoj fosforilizaciji. Važan je za metabolizam proteina, ugljenih hidrata i fosfora. Neophodan je za rastenje. Igra važnu ulogu u procesu razmene gasova u plućima. Od suštinskog je značaja za sintezu proteina. Upravlja sposobnošću grčenja (kontraktibilnošću) mišića. Značajan je za postojanost krvi (čuva odgovarajuću koncentraciju vitamina E u krvi) i održava kiselinsko-alkalnu ravnotežu u organizmu. Vrši normalizujući uticaj na prostatu i značajan je za razvoj svih reproduktivnih organa. Neke studije ukazuju na njegovu važnost kad je reč o moždanim funkcijama i lečenju šizofrenije. Postoje čvrsti dokazi o tome da je potreban za sintezu DNK. Skraćuje vreme zarastanja spoljašnjih i unutrašnjih rana. Uklanja bele pege sa noktiju. Pomaže da se otkloni gubitak čula ukusa. Od pomoći je u lečenju neplodnosti. Pomaže u izbegavanju problema sa prostatom. Pomaže u smanjivanju naslaga holesterola. Doprinosi kraćem trajanju i ublažavanju žestine nazeba.


- Negativno dejstvo

Prekomema količina cinka u organizmu može da izazove gastrointestinalno nadraženje, pogoršanu imunološku funkciju i deficijenciju bakra. Doze od 1.000 ili više mg mogu da proizvedu toksične efekte.

Više koncentracije cinka (5-30 mg/l) su estetski nepoželjne u vodi za piće zbog pojave mlečnog i masnog filma pri prokuvavanju. Opor ukus se može pojaviti pri koncentracijama višim od 20-30 mg/l

Maksimalno dozvoljene koncetracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) granična vrednost za cink nije propisana, a po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) iznosi 3 mg/1. 


Design by