English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> B - BorOpšte karakteristike

Pripada IIIa grupi periodnog sitema i po svojim karakteristikama svrstava se u polumetale. Bor se uglavnom koristi u industriji stakla, sapuna i deterdženata.Poreklo u vodi

Osnovni izvor bora u podzemnim vodama predstavljaju minarali boracit i boraks. Oni se često sreću u sonim lečištima zajedno sa gipsom, anhidritom i gipsom. Pored napred pomenutih izvor bora mogu biti i neke magmatske stene, ako što su turmalin i datolit. Podzemne vode sa svremenim vulkanskim aktivnostima, kao i vode morskog porekla sadrže veće količine ovog elementa.
Forma migracije bora zavisi od pH vrednosti sredine.


Medicinski aspekti

Nije ustanovljen kao esencijalan za ljude i njegova biohemijska funkcija još nije određena. Postoje neki dokazi da unos bora kroz uobičajenu ishranu može da utiče na metabolizam i iskorišćenje drugih nutrijenata, posebno kalcijuma, i može imati koristan uticaj na kalcifikaciju kostiju i njihovo održavanje.


Pozitivna dejstva

Bor je neophodan zajedno sa kalcijumom u izgradnji kostiju i u opšte u samom metabolizmu kostiju. Takođe je koristan u sprečavanju raspadanja zuba i u razvoju zubne gleđi.


Negativna dejstva


Dugogodišnja izloženost boru. bornoj kiselini
ili solima bora dovode do hroničnog trovanja koja se manifestuju gubitkom apetita, mučninom i povraćanjem. kao i eritematoznom ospom. Borati se brzo apsorbuju iz creva i distribuiraju kroz tkiva i organe, i mogu da produ placentu.Maksimalno dozvoljene koncetracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za bor je 0,3 mg/l.


 


Design by