English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Be - BerilijumOpšte karakteristike

Berilijum se nalazi u IIa grupi periodnog sitema i spada u amfoterne elemente. Berilijum se koristi u industriji samo u poslednjih 30 godina. Koristi se u legurama i u nuklearnim reaktorima, vazduhoplovstvu i svemirskoj tehnologiji. 


Poreklo u vodi

U podzemnoj vodi se berilijum ne očekuje u značajnoj količini, jer se adsorbuje na glini u slojevima zemljišta. Samo hloridi i nitrati su rastvorni u vodi, tako da se berilijum ne očekuje u sirovoj vodi. 


Medicinski aspekti

U ljudskom metabolizmu berilijum se malo apsorbuje u digestivnom traktu i brzo se izbacuje. Relativno je bezopasan kad se nađe u hrani i vodi, izuzev velikih i kontinualnih doza, prouzrokuje rak kod životinja, ali nije dokazna kancerogenost kod ljudi. 

Pozitivna dejstva 

Negativna dejstva

Zbog niske koncentracije berilijuma koja se uobičajeno nalazi u vodi za piće, mala je verovatnoća da konzumiranje putem vode za piće može biti opasno po zdravlje potrošača.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Zbog toga, za berilijum nije preporučena vrednost od strane SZO. USEPA je objavila MCLG i MCL za berilijum (važi od 1994.) od 0,004 mg/l, bazirano na mogućoj kancerogenosti i mogućem oštećenju kostiju i pluća.


 


Design by