English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> As - ArsenOpšte karakteristike

Arsen pripada Va grupi periodnog sistema i spada u grupu polumetala. Arsen je sivo obojen metal koji se obično jedini sa drugim elementima kao što su hlor, kiseonik i sumpor obrazujući neorganska jedinjenja arsena i sa vodonikom i ugljenikom obrazujući organska jedinjenja arsena. Arsen se nalazi u prirodi u obliku sulfida, u arsenidima i sulfarsenidima teških metala, oksidima (AS2O3) i arsenatima. Načen je u rudama bakra, olova, cinka, gvožđa, mangana, urana i zlata. Korišćen je u pirotehnici, industriji stakla, keramike, boja, insekticida, otrova i medicini, dok se u poslednje vreme koristi za proizvodnju tranzistora i lasera.Poreklo u vodi

Arsen je nerastvoran u vodi, ali nekoliko arsenita je rastvorno. Očekuje se veći sadržaj arsena u podzemnoj nego u površinskoj vodi usled prirodnih procesa (zbog prisustva arsena u geološkim materijalima) ili usled industrijske aktivnosti (industrijski otpad, pesticidi i topioniče operacije). Postoje mnogi regioni gde je arsen prisutan u izvorima pijaće vode, najčešće podzemne vode, u povišenim koncentracijamaPovećane koncentracije Arsena se vezuju za vode sa povećanom mineralizacijom, vode iz dubokih neogenih struktura (npr. područje Vojvodine) i vode iz rudničkih ležišta, 


Medicinski aspekti

I dalje je pod znakom pitanja da li je arsen esencijalan nutrijent za ljude, jer postoji potencijalna esencijalnost za sisare (već dokazana kod četiri vrste sisara).

Pozitivna dejstva

Koristi se
u malim dozama da ubrza rast.
 

Negativno dejstvo


Arsen je poznat po svojoj toksičnosti. Nakon resorpcije, arsen se deponuje u jetri, slezini, bubrezima, a naročito u keratinskim tkivima. Ciljni organi na kojima se prati izloženost ljudi arsenu su koža, pluća, genitalni organi, bešika i organi čula vida. Hronično trovanje stanovništva, koje koristi vodu za piće kontaminiranu arsenom, manifestuje se hiperpigmentacijom kože, hiperkeratozom, polineuritisom ("arsenski polineuritis"). Efekti uticaja arsena dovode do nesvestice, povraćanja i bola u digestivnom delu creva, ne produkcije krvnih želija i oštećenja krvnih sudova i nenormalnog rada srca, nerava, jetre i bubrega. Ali isto tako kontakt kože sa arsenom može dovesti do opekotina, svraba i osipa kože.

Maksimalno dozvoljene koncentracije


Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (57. list SRJ, 42/98) granična vrednost za arsen je 10 mg/l tj 0,01 mg/l.

Direktivi 777/80/EEC, koja reguliše Prirodne mineralne vode maksimalno dopuštena koncetracija arsena iznosi takođe 0,01 mg/l. Ista koncetracija arsena propisana je i u našem Pravilniku o kvlitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku i stonu vodu (Sl. List. SCG 53/05).


 


Design by