English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Sb - AntimonOpšte karakteristike

Antimon je hemijski element koji spada u grupu polumetala. Nalazi se u Va grupi periodnog sistema. Nema ga mnogo u prirodi i retko se nalazi sam, već obično u obliku sulfida, stibina (Sb2S3). Veoma mnogo se koristi u legurama sa bakrom, olovom i kalajem, poluprovodničkoj tehnologiji i u industriji gume, tekstila, boje i stakla. Antimonova jedinjenja imaju raznu terapeutsku primenu.

Poreklo u vodi

Antimon je u podzemnim vodama prisutan u dosta niskim sardžajima. Neke soli kao što su trihlorid, sulfat, kalijum-tartarat i pentahlorid rastvorni u vodi, dok je većina njegovih soli slabo rastvorna.

Medicinski aspekti

Medicinska dejstva antimona korišćena su još od davnina, kada su ih koristili kao „večne pilule“.
 
- Pozitivna dejstva 
Kasnije se antimon koristio u obliku pilula koje su se davale kod stomačnih tegoba, zbog vomitivnog i purgativnog efekta. Metalne pilule, koje su bolesnici gutali da bi pokrenuli probavu, imale su s jedne strane mehanički efekat, podstičući peristaltiku creva, dok je sloj antimonoksida na njihovoj površini izazivao hemijsku reakciju i nadražaj na povraćanje. 
Međutim, primena antimona imala je veliki broj protivnika. Pobornici i protivnici antimona tvrdoglavo su zastupali svoje teorije i bili u sukobu više od sto godina.

- Negativno dejstvo
Akutno trovanje antimonom manifestuje se simptomatologijom iritacije gornjih i donjihdisajnih puteva i ezofago-gastrointestinainog trakta, hemolitičnim i hemoralgičnim sindromom respiratornog, digestivnog i urinarnog trakta. Hronično trovanje manifestuje se glavoboljom. mialgijama, malaksalošću. vrtoglavicom, a takođe podstiče i simptome hroničnog kataralno-iritativnog sindroma sluzokože respiratornog i digestivnog trakta.
Eksperimentaino i u humanoj patologiji je utvrdeno da su trovalentna jedinjenja antimona toksičnija od petovalentnih. 


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (SI. list.SRJ, 42/98) granična vrednost za antimon je 3 (mg/l). 


Design by