English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Fe - GvožđeOpšte karakteristike

Gvožđe pripada VIIb grupi periodnog sistema i spada u grupui prelaznih metala. Gvožđe je uobičajen metal u Zemljinoj kori, i predstavlja četvrti element po rasprostranjenosti. Javlja se u obliku oksida, karbonata, silikata, hlorida, sulfata i sulfida. Soli gvožđa (kao što su hloridi) su visoko rastvorne u vodi, ali gvožđe(II) se lako oksiduje do gvožđa(III), koje gradi nerastvorni hidroksid koji flokuliše i taloži se, tako da se u sirovoj vodi iz površinskih izvorišta očekuje niska koncentracija gvožđa. Ispiranje soli gvožđa i industrijskog otpada može biti izvor zagađenja gvožđem.


Poreklo u vodi

Gvožđe je dosta rasprostranjeno u zemlji ali zbog slabe rastvorljivosti njegovih oksida, hidroksida i karbonata sadržaji u podzemnim vodama su dosta niski. Maksimalne kolićine gvožđa javljaju se u jako kiselim vodama (pH<3), koje su karakteristi�ne za zone sulfidnih orudnjenja, tako da njegov sadržaj može da dostigne i do 1 g/l. Za razliku od oksidacionih sredina, u redukcionim sredinama, sadržaj gvožđa u podzemnim vodama dostiže do desetine mg/l.

U prisustvu slobodnog kiseonika Fe2+ je nepostojano i lako prelazi u Fe3+. U većini slučajeva pomenuti procesi se dešavaju uz učešće gvožđevitih bakterija (Thiobacillus Ferrooxidans).  


Medicinski aspekti 
 

Pozitivna dejstva

Gvožđe je korisno u izgradnji crvenih krvnih zrnaca. Ono čini deo homoglobina i prenosi kiseonik u krv. Indikacije nedostatka gvožđa su umor, slabost, bleda koža, hladne ruke i stopala, nesanica, krta kosa i nokti, mučnina, zatvori, a čak i impotencija.
 

Negativna dejstva

Gvožđe koje nije iskoriščeno  nagomilava se u unutrašnjim organima i oštećuje ih. To može dovesti do ciroze ili dijabetesa.
 


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Po preporuci EU granična vrednost za gvožđe iznosi 0,2 mg/1 (izuzeci za kratkotrajno prekoračenje nisu predviđeni) (Directive 98/83/EC). Prema našem pravilniku koncentracija gvožđa koja može da izazove primedbe potrošača iznosi 0,3 mg/1 (Sl. list SRJ 42/98). Iste vrednosti važe kad se dodaju soli gvožđa za pripremu vode za piše (koagulacija i flokulacija). Napomena: navedena granična vrednost odnosi se na vodu kod krajnjeg korisnika, dok na izlazu iz vodovoda koncentracija gvožđa mora biti znatno niža, kako bi se sprečilo prekoračenje zbog korozije.

Kada je reč o pakovanim (flaširanim) Prirodnim mineralnim vodama  koncentracija gvožđa nije limitirana, već se zahteva da: ukoliko je sadržaj gvožđa premašuje 1 mg/lit. takva voda se mora kategorisati kao gvožđevita. Iskustvo je pokazalo da sadržaj gvožđa u vodi veći od 0,1 mg/l mo�e pokazati organoleptički problem (talođenje u vidu crveno-žućkastog taloga na dnu flaše).

Za prirodnu izvorsku vodu sadržaj gvožđa je limitiran na 0,2 mg/lit.


 


Design by