English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Makrokomponente -> SO4 - SulfatiOpšte karakteristike

Sulfati se prirodno pojavljuju u brojnim mineralima i komercijalno se koriste u hemijskoj industriji. Sulfatni joni se, takođe, javljaju frekventno u kišnici u gradskim zonama. Deterdženti su izvor sulfata u otpadnim vodama naselja. Industrijski zagađivači su štavionice, topionice čelika i tekstilna postrojenja. Dospevaju u vodu industrijskim otpadnim vodama i preko atmosferskih padavina gde sulfati dospevaju sagorevanjem fosilnih goriva. Ipak najveći deo u podzemnoj vodi potiče iz prirodnih izvora.


Poreklo u vodi


Široko je rasprostranjen u podzemnim vodama, posebno u malomineralizovanim Ovaj jon se često javlja u sastavu atmosferilija kao produkt zagađenja vazduha. U podzemnim vodama se javlja kao poseldica raspadanja gipsa i anhidridita, takođe i sulfata sonih ležišta. Važan izvor sulfatnog jona u vodama može biti i oksidacija sulfidnih minerala u zoni hipergeneze.
Podzemne vode kopje ne zaleđu dublje mogu sadržati selfate orgenskog porekla koji je nastao kao produkt buljnog i životinjskog sveta. Sulfati mogu nastati i vulkanskom aktivnošću, pri čemu se stvara H2S koji je nepostojan i brzo oksidiše u SO42-.


Medicinski aspekti
 

Sumpor je bitan u očuvanju zdravlja i vitalnosti ćelija. On je takođe i sastavni deo mnogih enzima. 

Pozitivna dejstva

U vodi sulfati imaju ulogu u održavanju acido-bazne ravnoteže. Pomaže jetri u lučenju čuči. Sa vitaminima B-kompleksa deluju na bazalni metabolizam.  

Negativno dejstvo

Visok nivo
sulfata prouzrokuje dijareju i dehidrataciju. 


Maksimalno dozvoljene koncentracije
 

Po preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku vode za higijensku upotrebu (Sl.list SRJ, 42/98) sulfati su ograničeni na 250 mg/1 (bez izuzetaka za prekoračenja geogenog porekla), uz napomenu da voda ne sme biti korozivna.  

Direktivom Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama koncetracija sulfata prelazi 200 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao sulfatna. Ovaj kriterijum je usvojen i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju sulfata u flaširanim vodama nisu posebno naznačena.


 


Design by