English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> MakrokomponenteMakrokomponente čine osnovni sastav podzemnih voda i na osnovu njihovog sadržaja određuje se tip vode. Podzemne vode koje sadrže znatnu količinu dva i više anjona ili katjona smatraju se kao vode složenog jionskog sastava (npr. HCO3-Na,Ca). Pored vodnika i kiseionika osnovnu masu - tj molekul vode grade:


 


Design by