English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristike -> Električna provodljivostKonduktometar
Elektroprovodljivost
podzemnih voda uslovljena je prisustvom rastvorenih mineralnih materija u njoj. Veličina elektroprovodljivosti zavisi od količine rastvorenih mineralnih materija tj. proporcionalna je ukupnoj mineralizaciji vode. Konstatovano je da između ove dve veličine postoji linearna zavisnost.
 

Elektroprovodljivost podzemnih voda definiše se preko specifične električne provodljivosti u μS/cm i meri se konduktometrom.


 


Design by