English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristike -> ViskozitetViskozitet je svojstvo tečnosti uslovljeno pojavom tangencijalnih napona (ili "unutrašnjeg trenja") pri kretanju tečnosti. Reč viskozitet dolazi od engleske reči viscosity = lepljivost. Pri kretanju dolazi do lepljenja delića tečnosti za zidove i susedne deliće, što izaziva usporavanje kretanja susednih delića, čime se formira promenljiv raspored brzina u strujnom toku. 

Razlikujemo dinamički i kinematski viskozitet vode. Viskozitet vode zavisi od temperature i mineralizacije. S povećanjem temperature umanjuje se, a s uvećanjem mineralizacije uvećava se viskozitet. 


 


Design by