English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristike -> UkusPodzemnim vodama ukus daju rastvorene mineralne materije, gasovi i organske materije. Hidrokarbonati kalcijuma i magnezijuma daju vodama prijatan ukus. Povećan sadržaj CO2 daje vodama kiselkast ukus. Veće količine organskih materija u podzemnim vodama stvaraju sladunjav ukus, dok NaCI daje slan, MgSO4 i Na2SO4 gorak, a povećani sadržaji ukupnog gvožđa lučast ukus.

Treba istaći da je ukus voda često relativan, subjektivan pojam, jer zavisi od ukusa pojedinca.


 


Design by