English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristike -> BojaBoja podzemnih voda i njen intenzitet zavise od hemijskog sastava i karateristika primesa. Najčešće su podzemne vode bezbojne. Tonove žućkaste do žute boje podzemne vode dobijaju od organskih materija. Podzemne vode tresetišta i blatišta, usled prisustva humusnih i fulvinskih kiselina, dobijaju žućkasto-mrku boju. Prisustvo hidroksida gvožđa daje žućkasto-crvenu, jedinjenja mangana tamno sivu, a sulfata bakra plavu boju vode.

Crvenkasto-žučkasta boja posledica prisustva gvožđa u vodi Plava boja kao posledica prisustva bakar sulfata u rudničkim vodama

 


 


Design by