English
 

Kvalitet PV -> Mikrobiološki sastavMikroorganizmi obuhvataju heterogenu grupu organizama za koje je zajednička mikroskopska veličina tj. ne mogu se videti slobodnim okom jer su sitnije od 0.1 mm, brz rast i razmnožavanje i široka geografska rasprostranjenost.

Iako velika raznolikost ovih organizama uzrokuje teškoće u njihovoj klasifikaciji, oni se mogu svrstati u tri grupe:

  • prokarioti (bakterije i cijanobakterije);

  • eukarioti (alge, gljive i protozoe) i

  • bezćelijski organizmi (virusi).

Bakterije. Obuhvataju heterogenu grupu uglavnom jednoćelijskih mikroorganizama prokariotske građe ćelije. Bakterije se mogu podeliti na grampozitivne i gramnegativne.

Alge. To su mikroorganizmi koji u svojim ćelijama poseduju hlorofil. Različita boja algi objašnjava se time što uporedo s hlorofilom sadrže i druge pigmente u ćelijama.


Gljive. To su mikroorganizmi koji u osnovi imaju višećelijski micelijum.


Protozoe (praživotinje). To su jednoćelijski organizmi životinjskog porekla. Ovoj grupi mikroorganizama pripadaju amebe, foraminifere, radiolarije, paramecijum i dr.


Virusi. To su najmanji i najjednostavniji predstavnici mikroorganizama, isključivo unutarćelijski paraziti jer nemaju sopstvenu ćelijsku strukturu. Napadaju bakterije (bakteriofage), biljke (biljni virus), životinje (životinjski virusi prouzrokuju leukemiju, beningne ili maligne tumore).


 


Design by