English
 

Kvalitet PV -> Gasni sastavSve mineralne vode, kao i uopšte sve prirodne vode, sadrže u rastvoru izvesnu količinu gasova. Na osnovu gasnog sastava podzemnih voda, možemo pre svega odrediti uslove formiranja tih voda.

U podzemne vode gasovi dospevaju iz atmosfere, tokom degazacije mantla, hemijskim i biohemijskim procesima u Zemljinoj kori.

Gasovi u podzemnim vodama nalaze se kako u rastvorenom, tako i u slobodnom stanju. Pri umanjenju pritiska, rastvoreni gasovi prelaze u slobodne. Rastvorljivost gasova u podzemnim vodama zavisi od temperature. S povećanjem temperature, smanjuje se i njihova rastvorljivost.

Najrasprostranjeniji gasovi u podzemnim vodama su: kiseonik (O2), ugljendioksid (CO2), vodoniksulfid (H2S), vodonik (H2), metan (CH4), teški ugljovodonici (etan - C2H6, propan - C3H8, butan - C4H10), azot (N2) i plemeniti gasovi (helijum - He i argon - Ar).

Poreklo gasova u prirodnim vodama može se podeliti u četiri osnovne grupe prema njihovoj genezi:

Gasovi biohemijskog porekla


Oni se formiraju u procesu razlaganja mikroorganizama, organskih materija i mineralnih soli. To su CH4, CO2, teški ugljovodonici, N2, H2S, H2,O2


Gasovi vazdušnog porekla


Oni u Zemljinu koru dospevaju iz atmosfere. Tu spadaju: N2, O2, Ar, He, Ne, Xe, Kr.

Gasovi hemijskog porekla

- Gasovi metamorfnog porekla koji se obrazuju kao rezultat dejstva visokih temperatura i pritisaka na stene.

U ovu grupu spadaju CO2, H2S, H2, CH4, CO, N2, HCl, NH3, B(OH)3, SO2, sulfidi, Cl, S, i dr.

- Gasovi prirodnih hemijskih reakcija koje se odvijaju pri normalnim temperaturama i pritiscima.

U ovu grupu spadaju CO2 i dr.

Gasovi radioaktivnog porekla

Rn, He i dr. koji nastaju pri procesu radioaktivnog raspadanja.


 


Design by