English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristikeFormiranje hemijskog sastava vode u prirodi počinje još u atmosferi, kada kapi vode koje nastaju kondezacijom vodene pare sadrže minimalne količine gasova i drugih materija. Glavne promene u sastavu vode tek posle njenog padanja na zemljinu površinu. Prolazeći kroz tlo u direktnom kontaktu voda=stenska masa dolazi do obogaćivanja vode mineralnim solima, organskim materijama i gasovima.

Na tom putu voda kao jak elektrolit sa stenskim masama razmenjuje jone, koji direktno utiču na promenu njenog hemijskog sastava. Na ulogu rastvorljivosti stenskih masa i obogaćivanja vode mineralnim materijama utiče mnogo faktora.

Pod glavnim karakteristikama hemijskog sastava podzemnih voda podrazumevamo:


 


Design by