English
 

Klasifikacija PV -> Mineralne -> LekoviteO iskoriščavanju mineralnih voda u svrhe lečenja ukazuju nam bezbroj pisanih dokumenata od najstarijih civilizacija pa do danas. Lekovite vode su preokupirale interesovanja i svremenog čoveka, te iz tog razloga danas postaju sve češći predmet istraživanja. U našoj zemlji je do sada otkriveno preko 300 pojava mineralnih voda, od toga uređeno je više od 50 banja, koje svoj potencijal u lekovitim vodama koriste u balneološke svrhe. Pojedinje banje imaju svoju dugu istoriju postojanja, što nam dokazuju brojni kulturno-istorijski spomenici u obliku javnih česama i  kupatiila. 

Veoma često uz mineralne lekovite vode javljaju se i lekovita blata (peloidi). Peloidi su prirodni produkt (treset, glina i dr.) koji po svom sastavu predstavljaju nevezane organske i neorganske materije natopljene mineralnim vodama i koriste se u balneo-terapeutske svrhe.  

Prema međunarodnoj klasifikaciji razlikuju se sledeći tipovi peloida: neorganska, organska i tresetna blata, mešoviti vidovi peloidaprodukt raspadanja stena i veštački peloidi. U našoj zemlji veliki broj banja koristi peloide u terapeutske   svrhe. Neke od najpoznatih su Banja Koviljača, Bujanovačka Banja, Banja Rusanda (Melenci) itd.  Mineralne vode koje poseduju specifične komponente u svom hemijskom sastavu mogu se definisati kao balneološki aktivne vode ili lekovite vode. Na našem području postoji veliki broj ovih pojava. Ovake vode koriste se u svrhe balneoterapije.


 


Design by