English
 

Režim i Rezerve PVKrajnji cilj hidrogeoloških i drugih istrađivanja je određivanje rezervi podzemnih voda određenog tipa lečišta ili njihovih pojedinih delova. Određivanje rezervi podzemnih voda predstavljaju neophodan preduslov za bilo kakvo planiranje u korišćenju ovog resursa. Određivanje rezervi podzemnih voda predstavlja niz složenih hidrogeoloških istraživanja i aktivnosti, koje se sastoji iz terenskih i kabinetskih radova.

Utvrđiavnja rezervi i njihova overa pred resornim ministarsvom je regulisano pravnim aktima svake države. Kod nas trenunto su u upotrebi sledeći pravni akti, koji se odnose na rezerve podzemnih voda:

 
Reserves
 
Za određivanje rezervi podzemnih voda, saglasno zakonskoj regulativi potreban je vršiti režimska osmatranja odnosno, izvršiti praćenje promena režima.


Pod režimom podzemnih voda podrazumeva se dinamički proces uslovljen uticajem niza prirodnih i veštačkih faktora koji uzajamno deluju u vremenu i prostoru. Stepen uticaja tih faktora je različit i menja se vremenom. U okviru pojma režima sadržani su mnogi elementi tog režima, često međusobno uslovljeni, a pojedinačno više ili manje izrađeni, koji u celini odražavaju uslove formiranja, postojanja, obnavljanja ili jednostavno rečeno življenja određenih tipova mineralnih voda. Kao posebni elemeti režima izdvajaju se:


  • Kolebanje nivoa (piezometarskog pritiska)
  • Promena izdašnosti
  • Promene fizičkih svojstava
  • Promene hemijskog, gasnog i bakteriološkog sastava
  • brzine isticanja i njena postojanost
  • Promene radioaktivnosti i mineralizacije

 Step test

 Režim Q - T - pH

 Režim nivoa podzemnih voda

Step test
 Režim Q, T, pH Režim nivoa podzemnih voda


Izvorišta podzemnih voda se na osnovu tipova režima dele na:

  • izvorišta sa stabilnim režimom
  • izvorišta sa nestabilnim (nepostojanim) režimom

 

 Izvorišta sa stabilnim režimom

 Izvorišta sa nestabilnim režimom

 Stabilan režim Nestabilan režim


 

Design by