English
 

Tipovi HG strukturaPrema otkrivenosti vodonosne sredine u odnosu na atmosferu, sve hidrogeološke strukture se mogu podeliti na tri grupe:

 Otvorene hidrogeološke strukture
Ovaj tip hidrogeoloških struktura karakteriše otkrivenost vodonosne sredine u odnosu na atmosferu, što uslovljava intenzivnu vodozamenu.

 Otvorena hidrogeološka struktura

Poluzatvorene hidrogeološke strukture Karakterišu se delimičnom otkrivenošću vodonosne sredine u odnosu na atmosferu, pa je proces vodozamene u ovakvim strukturama usporen. 

 Poluzatvorena hidrogeološka struktura

 Zatvorene hidrogeološke strukture 
Obuhvataju vodonosne sredine koje se obično nalaze na većim dubinama i koje su vodonepropusnim stenama izolovane od atmosfere. Proces vodozamene u ovakvim strukturama ne postoji ili je veoma usporen.

Zatvorena hidrogeološka struktura


 

Design by