English
 

Tip i struktura poroznostiPrema poreklu pora, poroznost može biti: primarna (nastala za vreme nastanka same stene) i sekundarna (nastale nakon litifikacije stenskih masa pod dejstvom novih faktora na stenu).

Najrasprostranjeniji, tipovi poroznosti su:

 Intergarnularna poroznost

 Pukotinska poroznost 

 Kavernozna poroznost  

 Intergranularna poroznost - zbijeni tip izdani

 Pukotinska poroznost

 Kavernozna poroznost


  Osim ovih, javljaju se i neki ređe zastupljeni tipovi poroznosti kao što su:

 Sunđerasta poroznost

Crevasta poroznost

 Sunđerasta poroznost

 Crevasta poroznost


Treba napomenuti da su retke stenske mase koje sadrže samo jedan strukturni tip poroznosti.


 

Design by