English
 

Kvalitet PVVoda u prirodi ima veliku ulogu u životnim procesima i to ne samo kao neophodan sasatvni deo svih ćelija i tkiva u telu čoveka, životinja i biljaka, već i kao sredina u kojoj se odvijaju svi fizičko-hemijski procesi, koji su u direktnoj vezi sa procesom života organizama. Kada je u pitanju kvalitet podzemnih voda, potrebno je fizičko-hemijskim metodama odrediti njihov:


 


Design by