English
 

HidrogeologijaCirkulacija podzemnih vodaHidrogeologija (hydros - voda, geos - zemlja, logos - nauka) je nauka o podzemnim vodama (mineralnim vodama). Ona izučava njihovo formiranje, oblike, postojanja, zakonomernost rasprostiranja, kretanja i isticanja, režim i rezerve, njihovo sadejstvo sa geološkom sredinom, fizička svojstva, hemijski, radiološki, mikrobiološki sastav i dr, mogućnosti korišćenja i uslove zaštite pri njihovoj upotrebi.

Učestvujući u opštem kružnom ciklusu voda na Zemlji, podzemne vode zajedno sa površinskim i atmosferskim, određuju vodni bilans Zemlje i predstavljaju osnovni izvor hranjenja reka.

Cirkulišući u Zemljinoj kori, podzemne vode učestvuju u geološkim procesima. S jedne strane rastvaraju stene i minerale i odnose ih u mora i okeane ili druge vodne basene.

U ljudskom životu praktična upotreba podzemnih voda je velika. Malomineralizovane podzemne vode koriste se za vodosnabdevanje, navodnjavanje i u prehrambenoj industriji. Mineralne podzemne vode, zavisno od hemijskog sastava i temperature, koriste se za lečenje, rekreaciju, toplifikaciju objekata, dobijanje električne energije, ili za dobijanje pojedinih korisnih industrijskih sirovina.


 

Design by