English
 

Zanimljivosti o vodi -> Voda kroz religiju i filozofiju • Voda u religiji - krstenje IsusovoVavilonska boginja Meseca, Ishtar, bila je povezana sa svetim izvorima, i njen hram je smešten u prirodnim pećinama u kojima se javljaju izvori. U njihovoj mitologiji prvi Bogovi potekli su iz slane vode (Tiamat) i slatke vode (Apsu).

 • Priče starih Egipćana su propovedale da Bog Sunca Atum (Ra) počiva u prvobitnom moru (Nun).

 • Afrodita, drevna grčka boginja ljubavi, je rođena u moru.

 • U svetoj knjizi Islama - Kuranu stoje reći: "Iz vode možemo stvoriti svako živo biće."

 • U religioznoj odi Suncu, St. Francis slavi Boga vode: "O slavljen bio ti, o Gospode, za sestru vodu koja je vrlo korisna, skromna, dragocena i časna."

 • Rimski filozof Seneca izjavio je "Tamo gde nastaje izvor ili vodeni tok tu valja graditi oltar i položiti žtrvu."

 • U Kini, voda se smatra kao posebno prebivalište zmajeva, iz razloga što svaki život polazi iz vode. Na osnovu spisa Wang Chia u Kini postoji verovanje da voda sa fontane Pon Lai nudi "hiljadu života onima koji je piju".

 • U različitim kulturama sa vodom su često povezivane duhovne vođe. U Keltskoj mitologiji, Sulis je bila boginja termalnih izvora; dok je u Hinduizmu Ganges oličenje ove boginje. U grčkoj i rimskoj mitologiji Peneus je bio bog reka. U Islamu ne smatra se da voda daje samo život, već da je svaki život ustvari i sačinjen od vode: "Svaka živa stvar na zemlji sačinjena je od vode."

 • U većini religija voda se smatra za svetu tečnost koja čisti telo od grehova. Većina verovanja sa ritualnim "pranjem" organizma vezuje se za hrišćanstvo, islam, hinduizam i judizam. Krštenje vodom je centralna ceremonija hrišćanstva, a deo je i ceremonije micva u Judizmu. U Islamu, u većini slučajeva pristupanje dnevnim molitvama se obavlja nakon pranja određenih delova tela čistom vodom. U indijanskom plemenu Shinto voda se koristi u gotovo svim ritualima za čišćenje duše ili tela, kao što je recimo ritual-misogi.

 • Mnoge religije takođe smatraju izvore ili pojave vode svetima, a takvi primeri uključuju Lourdes u rimskom katolicizmu, bunar Zamzam u Islamu i reku Gang (među mnogim drugim) u Hinduizmu.

 • Grčki filozof Empedocle je propovedao da je voda pored vatre, zemlje i vazduha jedan od 4 bitna elementa, i da predstavlja osnovnu materiju univerzuma.

 • Voda je isto tako smatrana jednim od pet elemenata u tradicionalnoj kineskoj filozofiji zajedno sa zemljom, vatrom, drvetom i metalom.

 • Voda igra i glavnu ulogu u literaturi kao simbol pročišćenja. Kao primer daje se kritična važnost reke u delu Williama Faulknera "Dok sam ležao umirući", kao i u sceni davljenja u Hamletovoj "Ofeliji".

 • Prema rečima Leonarda da Vinčija "Voda je pokretač prirode."

 • Poznati grčki filozof Tales iz Mileta u svojim propovedanjima govorio je da "Voda sve održava."

 • O vrednosti vode govorio je i Thomas Fuller u Gnomologiji, 1732: “Ne znamo vrednost vode sve dok izvor ne presuši.”

 • "Nijedan žvi organizam ne može da živi bez vode u bilo kojoj od njenih formi. Razlog je jednostavan: naše želije, sva živa bića, uljučujući nas same, žive u vodenom okruženju. Prema tome, postoje stalne hemijske razmene kroz membrane naših ćelija između spoljnjeg okruženja koje se sastoji od krvi i unutarćelijske tečnosti koja se sastoji od raznih supstanci rastvorenih u vodi. živa bića su prvenstveno i uglavnom sačinjena od vode s obzirom da voda postoji unutar i van njihovih ćelija." (Claude Villeneuve, Eau secours)


 


Design by