English
 

Zanimljivosti o vodi -> Hot Ice - Vruć ledEfekat Hot Ice - stvaranje leda na sobnoj temperaturiVrući led je naziv za još jedan iznenađujući fenomen u kome se na sobnoj temperaturi voda može da pretvori u led i da ostane tako uz pomoć električnog polja od oko 106 volti po metru. Eksperimenat je prvi put izveo Eun–Mi Choi sa univerziteta u Seulu.

Efekat takvog električnog polja se uzima za objašnjavanje nastanka oblaka. Kada se oblak prvi put formira oko čestica prašine, potrebna je temperatura od –10° C, ali sledeće lečenje oko iste čestice prašine zahteva temperaturu od samo –5° C, sugerišući neku vrstu "memorije leda".
 


Design by