English
 

Osnovne osobineMolekul VodeČista voda nema boju, ukus ni miris. Tačka mržnjenja vode, tj. temperatura na kojoj prelazi u čvrst led je 0 oC, a tačka ključanja tj. kada se pretvara u vodenu paru je 100 oC. Gustina vode je 1 kg/l. To je velika gustina za tečnost-odnosno voda je relativno teška i ta vrednost se uzima kao standard za određivanje gustine drugih supstanci.

Voda je jedan od osnovnih elemenata ekosistema i prirodnih bogatstava regija i kontinenata. Neraskidivo je vezana sa svim oblicima života na zemlji, samim tim je značaj upravljanja ovim resursom jedno od osnovnih životnih odluka u aktivnostima svih učesnika civilizacije. Živim organizmima je za opstanak potrebno ne samo prisustvo vode, već i njene stalne zalihe. Telo čoveka sadrži čak 70 % vode, dok tela vodenih mekušaca poput meduze sadrže više od 98 % ove tečnosti. Za čoveka voda predstavlja izvor života i telesnu supstancu. Bez vode čovek može da preživi od 3-5 dana.


Molarna masa  18,0153 g/mola
Viskozitet0,001 Pa m (na 20° C)
Gustina1.000 kg/m3 –tečnost;
917 kg/m3 – led;
Trojna tačka273,16 K, 599,844 Pa
Površinski napon (na 20° C)7,275 N/m
Indeks prelamanja, nb1,333 (on 20° C)
Dielektrična konstanta80,2 (on 20° C)
Baznost (pKb)15,74
Kiselost (pKa)15,74

Voda je bezbojna, prozračna tečnost bez  ukusa i mirisa, koja se sastoji od  11,11 % vodonika i 88,98 % kiseonika.  Molekul vode obrazuje kristalnu rešetku  u formi tetraedra. Kapljica vode veličine  iglene glave sadrži milijardu milijardi molekula. Oni se snažno privlače,  naročito na površini vode, gde njihovo međusobno privlačenje stvara snažan površinski napon poznat kao tenziju.


Voda je u istoriji bila odlučujući element  opstanka civilizacija, kao što su Egipat, Mesopotamija, Inke.

Eksponencijalni razvoj ljudske populacije i velike industrijske ekspanzije zahteva povećano snadbevanje vodom i njenom distribucijom.

Korisnici značajan deo vode, više ili manje zagađene, ispuštaju u prirodno okruženje svekoliko umanjujući njen kvalitet u narednom postupku korišćenja, što nepovoljno utiče na funkcionisanje akvatičnog sistema.


 

Design by