English
 

Mogućnosti korišćenjaKorišćenje termalnih voda je poznato kroz istoriju još od davnih vremena. Postoje arheološki dokazi o njihovom korišćnju u svrhe kuvanja, pranja i kupanja još u praistoriji. U balneološke svrhe termalne vode su korištene još u Staroj Grčkoj, Rimskoj i Otomsnskoj imperiji. Tokom vremena osim balneoloških svrha termalna voda je počela da se koristi i u industijske i druge svrhe. Danas termalne i termominarlne vode se koriste u više različitih svrha. Veliku primenu su našle u industriji, poljoprivredi, balneologiji i sportsko-rekreativnim aktivnostima.

U Srbiji se u periodu od 1975-1994. godine nešto više iniciralo na istraživanju ovog energenta, ali i ne dovoljno na njegovom korišćenju u odnosu na potencijal. U svetu korišćenje geotermalne energije je dostiglo zavidan nivo. Poznati su mnogobrojni primeri dobijanja električne energije, toplifikacije poljoprivrednih objekata, toplifikacije naselja, balneološke i sportsko-rekreativne svrhe.
Stanje korišćenja termalnih i termomineralnih voda u svetu (Freeston 1995).


Poslednjih godina ulogu u toplifikaciji naselja, industrija i drugih objekata pronašle su toplotne pumpe.

Toplotne pumpe su uređaji pomoću kojih se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu sredinu. Za taj prenos toplotne energije takođe je potrebno da se utroši određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete energije.

Geotermalne toplotne pumpe se koriste u celom svetu. One koriste Zemlju kao izvor toplote zimi, a leti za povratak toplote u nju. Prema tome može se reći da su dosta pouzdane za zagrevanje i hlađenje prostorija. Kroz podzemni sistem cevi one prenose toplotu iz toplije zemlje ili toplog vodenog izvora do objekta zimi; dok leti uzimaju tolotu iz objekta i prenose je u tlo. Na osnovu ovoga zaključuje se da geotermalne toplotne pumpe ne stvaraju toplotu, već je prenose od jedne oblasti do druge.

Trenutno su na tržištu najviše zastupljena dva tipa toplotnih pumpi:

SISTEM VODA - VODA


Otvoreni sistem voda - voda koristi podzemnu vodu kao izvor toplotne energije. Podzemna voda se dovodi pumpom do geotermalne toplotne pumpe, koja toplotnu energiju vode predaje dalje objektu. Podzemne vode karakteriše to da imaju konstantnu temperaturu tokom cele godine, što ih čini odličnim izvorom toplotne energije.

SISTEM ZEMLJA - VODA


Ovaj sistem koristi cevni izmenjivač u zemlji, koji je povezan sa toplotnom pumpom, koja se nalazi u unutrašnjosti objekta. U zavisnosti od konfiguracije terena i lokacije, sistem se može postaviti horizontalno po dvorištu oko kuće ili vertikalno tamo gde nema prostora oko objekta, najčešće kod stambenih objekata.


Geotermalna toplotna pumpa predstavlja jedan od energetski najefikasnijih uređaja, gde nema potrebe za drugim izvorom toplote i gde se ne zagađuje okolina.


 

Design by