English
 

Hidrogeotermalne pojaveNaša zemlja predstavlja jednu od najperspektivnij zemalja u regiji sa aspekta iskorišćavanja geotermalne energije. Iako je nedovoljno istražena i neiskorištena geotermalna energija na našim prostorima postaje sve češći predmet interesovanja. Pojave toplih i pregrejanih voda na našim prostorima mogu se posmatrati na regionalnom i lokalnom nivou.

Na regionalnom nivou može se odvojiti teritorija Panonskog basena gde je na više lokacija dokazano postojanje termalnih i termomineralnih voda koje su našle svoju ulogu u toplifikaciji objekata kao i sportsko-rekreativnim svrhama. Dubokim bušotinama na Paliću, u Srbobranu, Kanjiži, Banji Junaković, Kupinovu i mnogim drugim lokacijam utvrđeno je postojanje termalnih i termomineralnih voda. Takođe dodatnim istraživanjima mogu se dokazati i otvoriti izvorišta na novim lokacijama, koja geografski i infrastrukturno mogu odgovorati za potencijalna ulaganja.

Na području Pocerine i Mačve takođe je dokazano postojanje termalnih i termomineralnih voda. Bušotinama u Bogatiću, Dublju, Mačvanskom Metkoviću, Salašu Noćajskom, Debrcu i mnogim drugim lokacijama na ovom području dobijene su vode povišenih temperatura iz kojih se može eksploatisati geotermalna energija.

Bušotina na lokalitetu Bogatić sa termalnom vodom temperature 82 0C.

Na lokalnom nivou ne mogu se zanemariti pojave termalnih i termomineralnih voda kao što su u Vranjskoj banji, Sijarinskoj banji, Jošaničkoj banji, Bujanovačkoj banji, banji Ljig, Vrujcima i mnogim drugim lokalitetima.

Bušotina u Sijarinskoj banji sa termalnom vodom temperature 75 0C.

Vranjska banja sa termomineralnom vodom temperature 100 0C.

U svetu su poznate mnoge pojave termalnih i termomineralnih voda koje se javljaju u vidu gejzira, toplih izvora, vrelih blata i dr.


 

Design by