English
 

Zakonska regulativa -> Zakonska regulativa SrbijeTrenutno važeći zakonski akti u Srbiji i Crnoj Gori koji tretiraju oblast pakovanih (flaširanih) prirodno mineralne, izvorske i stone vode su:

  • Pravillnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodno mineralnu vodu, prirodno izvorsku vodu i stonu vodu (Sl. list SCG 53/05)
  • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl list SRJ 42/98)


Pored ovih pravilnika koji tretiraju maksimalno dozvoljene granice pojedinih komponenata, dozvoljene tehnologije obrade vode i načine pakovanja i deklarisanja, postoji i zakonska regulativa u domenu istraživanja i dozvola za korišćenje resursa voda za ovu namenu:

  • Zakon o geološkim istraživanjima (Sl. glasnik RS 44/95)
  • Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima (Sl. list SRJ 17/90)
  • Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće (Sl. glasnik RS 33/78)
  • Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS 135/04)
  • Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04)
  • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04)


 


Design by