English
 

Zakonska regulativa -> Američka zakonska regulativaPrvi zakonski propisi na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, koji tretiraju flaširanje voda, datiraju iz 1938. godine. Tada, Američka Komisija za hranu i lekove (engl. Food and Drug Administration, FDA), "Saveznim Zakonom o hrani, lekovima i kozmetici" (engl. Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FFDCA) reguliše flaširanu vodu kao prehrambeni proizvod.

Od ranih 70-tih godina, FDA u saradnji sa tada američkom a danas Internacionalnom asocijacijom za flaširanje voda (ABWA, danas IBWA - International bottled water association), razvija i objavljuje skupove pravila o proizvodnji i kvalitetu fiaširanih voda. Oni su objedinjeni u okviru pravilnika koji se zove »Konačni propis o standardima i identitetu za flaširane vode« (engl. "Final Rule on a Standard of Identity for Bottled Waters, Federal register, Vol.60, No.218) od 13.novembra 1995. god.

Važno je razlikovati da voda iz javnih sistema (gradski vodovodi) nije regulisana od strane FDA, već podleže "Zakonu o ispravnosti vode za piće" (engl. Safe Drinking Water Act), Agencije za zaštitu životne sredine (engl. Environmental Protection Agency, US EPA). Kontrola kvaliteta pakovanih voda u prometu SAD danas se odvija na 3 nivoa:

  1. federalni zakon
  2. državni standardi i inspekcije
  3. industrijski standardi - standardi IBWA


 


Design by