English
 

Zakonska regulativa -> Standardi i normativi MOSvetska zdravstvena organizacija (skr. SZO; engl. WHO) - izdaje vodič za kvalitet pijaće vode koji su mnoge zemlje preuzele kao osnov za uspostavljanje nacionalnih standarda. Ovaj vodič predstavlja naučnu procenu mogućih rizika po zdravlje od biološko-hemijskih sastojaka vode za piće i procenu efikasnosti neophodnih kontrolnih mera. SZO preporučuje da se pri primeni ovog vodiča uzimaju u obzir socijalni, ekonomski i faktori okoline. Vodič SZO predstavlja naučnu podlogu za stvaranje standarda u većini zemalja sveta.

Codex Alimentarius Commision (CAC) - je međunarodna institucija za razvoj internacionalnih standarda za hranu osnovana 1962 godine u saradnji FAO (Food and Agricultural Organization) - organizacije Ujedinjenih nacija i WHO. CAC je razvio Standarde za prirodnu mineralnu vodu i povezan je sa Kodom dobre prakse (eng. Code of Practice). Standardi opisuju produkt i njegov sastav i faktore kvaliteta, uključujući limite za određene hemisjke elemente, higijenu, pakovanje i etiketiranje. CAC je takođe razvio Standarde za flaširanu/pakovanu vodu da pokrije pakovanu vodu za piće drugačiju od prirodne mineralne vode.

Kod dobre prakse za sakupljanje, obradu i prodaju prirodne mineralne vode (eng. Code of Practice for Collecting, Procesing and Marketing of Natural Mineral Waters) daje smemice o opsegu dobre prakse proizvodnje i daje opšti WSP (plan sigurnosti vode za piće) primenjen na pakovanu vodu za piće.

Pod postojećim CAC Standardima za prirodnu mineralnu vodu i povezanim Kodom dobre prakse, prirodna mineralna voda mora odgovarati strogim zahtevima, uključujući i način eksploatacije i flaširanje bez daljeg tretmana od prirodnog izvora, kao što je izvor ili bunar. U poređenju, CAC Standard za flaširanu/pakovanu vodu uključuje vodu i iz drugih izvora kao i tretman da bi se poboljšala njihova bezbednost i kvalitet. Razlika između ova dva standarda je naročito relevantna u regionima gde prirodna mineralna voda ima dugu kulturološku istoriju.


 


Design by