English
 

Pakovanja -> Materijali pakovanjaMaterijali pakovanja su materijali koji se koriste za proizvodnju ambalaže i uključuje sirove i obrađene materijale namenjene pakovanju.

Posude za pakovanje su najčešće prevučene unutra radi zaštite napitaka i spolja radi izgleda. Većina ambalaže napravljena je od nekoliko slojeva materijala koji se koristi pri izradi. Nije bitno dati informaciju o svim vrstama slojeva koji su korišćeni, već je potrebno akcenat dati glavnom materijalu.

Staklo

Tvrd transparentni materijal koji je krt i lako lomljiv. Sve posude napravljene od stakla uključuju i tanko i obojeno staklo kao i staklo sa plastičnim omotom

Metal

Ovakva pakovanja se najčešće prave od aluminijuma i mešavine metala kao što je čelik. Ne postoje zahtevi koji propisuju tipove metala koji se koriste za ove potrebe. Posude mogu biti sa prevučenom bojom ili sa etiketom

PET

Posude napravljene od polietilen tetrafalata. PET je čist, otporan i ima dobre osobine gasne barijere i barijere protiv vlažnosti. Boce su napravljene razduvavanjem u kalupe. Razduvavanje boca je jače od spajanja boca toplotom. PET boce se mogu prepoznati po simbolu 1 u trouglu.

Polikarbonati (PC)

Polikarbonati imaju dobru hemijsku otpornos
t i jaki su. Polikarbonati su jedni od materijala koji se prepoznaju po broju 7 u trouglu.


 


Design by