English
 

Pakovanja -> Definicije pakovanjaVreća u kutiji

Kartonska kutija u kojoj je upakovana vreća od PVC folije koristi se za pakovanje velikih količina napitaka. Kod nas na tržištu trenutno ovu vrstu pakovanja ima samo brand "Voda Voda".

Boce (Flaše)

Posude za tečnost najčešće naprevljene od stakla, PET-a ili policarbonata, sa uskim grlićem. Boca je najčešće napravljena od materijala u jednom komadu, ali može biti i od dva dela sastavljena zajedno. Ovao je najčešći vid pakovanja vode, i po ovoj vrsti pokavanja se čitav segment pakovanih voda često naziva flaširanim vodama.

Baloni

Posude za tečnost najčešće naprevljene PET-a ili policarbonata, sa uskim grlićem. Balon je najčešće napravljena od materijala u jednom komadu. Ovaj vid pakovanja vode služi da pakovanje većih kolilčina voda za porodičnu upotrebu, zapravo odnosi se na sličnoj tehnologiji pakovanja kao kod PET boca samo sa većim zapreminama (3 l, 5 l, 6 l i 8 l).

Bidoni

Velike posude koje se obično koriste za snabdevanje vodom dispanzera, firmi i sl. Ugrađuju se na aparate preko kojih se toči voda. Ova vrsta aparate se zovu Watercool-eri. Ovaj vid distribcuije i pakovanja vode ima najveći trend porasta na tržištu pakovanih voda.

Limenke

Posude od aluminijuma i čelika, a u poslednje vreme se na tržištu pojavljuju i limenke od PET materijala . Posude mogu biti u obliku cilindra, prizme ili različitih oblika. Konzerva može biti napravljena od 2 ili 3 dela.

Tetrapak

Kutija koja može biti sa ili bez prevučenog alumijijumskog dela, koja se koristi za čuvanje hrane. Poslednjih godina se često pojavljuju i pakovane vode u ovu vrstu ambalaže.


 


Design by