English
 

Pakovanja -> Opsti pojmoviPakovanje je definisano proizvodom i sačinjeno je različitih materijala sa ciljem:

 • očuvanja
 • zaštite
 • organizacije
 • dostave
 • predstavljanja prizvoda koji se pakuje.


Pakovanja su namenjena da olakšaju potrošnju napitaka. Prikupljene informacije o pakovanju imaju niz karakteristika koji zajedno opisuju ceo postupak. Te karakteristike su sledeće:

 • tip pakovanja
 • materijal pakovanja
 • veličina pakovanja
 • karbonizacija
 • fizičko stanje
 • sterilnost


Pakovane vode se na tržište distribuiraju u širokom spektru najrazličitijih oblika. Prema načinu pakovanja dele se na:

 • Vode u vreći i kutijama
 • Flaširane vode
 • Baloni
 • Vode u limenkama
 • Bidoni


Ambalaža u koje se pakuju vode može biti izrađena od različitih materijala:

 • Staklo
 • PET (polietilen tetrafalat)
 • Konzerve od aluminijuma ili čelika lakiranih oblogom na epoksi bazi i PET materijala
 • Polikarbonati
 • TetraPak - Kartonska ambalaža od višeslojnog laminarnog materijala (papir, aliminujumska folija, polietilenska folija).


Zapreminu ambalaže najčešće diktira način pakovanja pa se prema zapremini pakovane vode na tržištu mogu naći u više različitih zapremina:

 • Flaširane (0,25 l; 0,5 l; 0,75 l; 1 l; 1,5 l i2 l)
 • Vode u limenkama (0,33 l i 0,5 l)
 • Baloni (3 l; 5 l; 6 l i 8 l)
 • Bidoni (11 l; 15 l; 19 l i 25 l)


Dizajn ambalaže je vezan za robnu marku, i pored etikete predstavlja njen zaštitni znak. Pored kvaliteta proizvoda dizajn amabalaže najčešće igra presudnu ulogu kod neodlučnih potrošača pri kupovini pakovanih voda.


 


Design by