English
 

IzvorištaU industriji pakovanih voda kao osnovni resurs koriste se:

- Podzemne (izdanske vode)
  prirodne izvori ili bušeni bunari

- Površinske vode
  (mora, reke , jezera)

- Zarobljene zamrznute vode (glečeri)


Dominantan resurs u industriji pakovanih voda su podzemne vode. Podzemne vode se najčešće koriste jer su prirodno čiste, sa balansom minerala preuzetih iz okruženja u kome su nastale i na njima najčešće nije potrebna dodatna tehnologija obrade, pa samim tim mogu poneti epitet PRIRODNIH (engl. natural).

Pored podzemnih voda u upotrebi su i površinske vode (voda iz mora, jezera i rečnih tokova) koje se pakuju nakon procesa prečiščavanja. Ova vrsta pakovanih voda najčešće nose naziv stonih voda (engl. table water) sa obaveznom naznakom da su prečišćene (engl purified water)

Na američkom i kanadskom tržištu se često nalaze i pakovane vode dobijene tehnologjiom otapanja leda sa glečera. S'obzirom da na lednike otpada 78 % ukupne slatke vode na Zemlji, ovaj vodni resurs imaće značajnu ulagu u dalekoj budućnosti.
 

Design by