English
 

DefinicijaPakovane (flaširane) vode, podrazumevaju vodu za ljudsku konzumaciju, pakovanu i zapečaćenu u flašama ili drugoj sanitarnoj ispravnoj ambalaži. Za pakovane vode u svetskoj stručnoj literaturi prihvaćen je termin PAKOVANE VODE (engl. packaged water). Kada se radi posebno o vodi pakovanoj u flašama, odomaćen termin je flaširane vode (engl. bottled water).

Flaširane vode predstavljaju izvanredan izbor napitka za hidrataciju i osveženje iz razloga što imaju nepromenjljivu sigurnost, kvalitet i dobar ukus. Američka kontrola hranljivih proizvoda i lekova (FDA) potupno regulišu flaširane vode kao pakovani prehrambeni proizvod, kao i zahteve flaširanih voda koji se odnose na sigurnost, etiketiranje i provere zahteva. Flaširane vode isto tako podležu državnim kontrolama i zahtevima koje propisuje Svetska asocijacija za flaširane vode (IBWA).

Vode se klasifikuju kao "flaširane vode" ili "pijaće vode" kada zadovoljavaju sve propisane državne standarde.Sve više i više ljudi širom sveta zna za blagotvorna dejstva pijaćih voda i pokazuju svoju zainteresovanost da probaju flaširane vode. Ovo se odražava na godišnji rast od 9 % tokom 1997, sa sveukupnim tržištem od 126 biliona litara u 2002.

Definicije proizvoda

Mirne vode
Negazirane mineralne, izvorske ili stone vode bez dodatih aroma, minerala/vitamina i bez prirodnog ili dodatog ugljen-dioksida.

Gazirane vode
Mineralne, izvorske i stone vode obogaćene CO2, uključujući i nisko gazirane vode, bez obzira da li su prirodno penušave ili je taj efekat postignut naknadnim dodavanjem CO2

Aromatične vode
Flaširane vode sa dodatkom mirisnih i/ili aromatičnih supstanci, ali koja ne sadrže slatke agente (ovakve vode uključuju gazirana pića i napitke koja nisu prirodno obogaćena CO2)


 

Design by