English
 

Tipovi vodozahvata -> Vertikalni VodozahvatiVertikalni vodozahvati se dele na:

  • bušeni bunari
  • zidani bunari (kopani bunari)

Bušeni bunari su najuniverzalniji i tehnički najsavršeniji konstruktivni tipovi vodozahvata. Izrađuju se pomoću mašinske opreme. Postoji više načina izrade bušenih bunara:

  • rotaciona metoda (direktno i reversno bušenje)
  • udrana metoda
  • kombinovana
  • metoda utiskivanja drenova (Reney, Projzak)

Bušeni bunari, kao tip vodozahvata najpotpunije odgovaraju sanitarnim zahtevima.

kopani bunari se izrađuju ručno, i predstvaljaju primitivan način izrade bunara). Primena zidanih bunara se ograničava na dubine do 50-60 m. Preporučuju se za građenje samo pri eksploataciji maloizdašnih i plitkih vodonosnih horizonata, za individualne potrošače.


 


Design by