English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> V - VandijumOpšte karakteristike

Vanadijum je sivi, teški metal Vb grupe periodnog sistema. Vanadijum kao čist element nije nađen u prirodi. Posebno upotrebljiv u nuklearnoj proizvodnji, takođe se koristi za legure, proizvodnju stakla i fotografiju. Vanadijum i njegova jedinjenja su poznati dobro u hemijskoj industriji zbog njihove toksičnosti (respiratorne smetnje).


Poreklo u vodi

Mogu se naći u malim količinama u podzemnim vodama. U Zemljinoj kori prisutan je u mineralima vanadinit, dekloazit, karnotit, tjujamunit, korvusit, fernandit, roskoelit i patronit Pored toga vanadijum se kao primesa javlja u produktima organskog porekla kao što su nafta, bitumen i kameni ugalj. 


Medicinski aspekti

Apsorpcija u ljudskom telu je ekstremno niska. Vanadijum u vodi za piće može biti značajan s obzirom na ukupni unos ishranom i malim sadržajem u hrani. 

- Pozitivna dejstva 

Sumnja se u njegovu ulogu u zaštiti protiv arteroskleroze. Sprečava nastajanje holesterola u krvnim sudovima. Neophodan za formiranje kostiju i zuba.
Podražava dejstvo hormona insulina.

- Negativna dejstva
 

Akutna toksičnost kod ljudi je primarno respiratorna i nema dokaza hronične oralne toksičnosti. Pomaže u prevenciji srčanih napada.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

S obzirom na prethodne zdravstvene efekte, zdravstvene institucije nisu propisale maksimalni nivo zagađenja u vodi za piće.


 


Design by