English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> U - UranijumOpšte karakteristike

Uranijum je široko rasprostranjen u prirodi, u granitu i drugim mineralima. Najviše se koristi kao nuklearno gorivo. U prirodu dospeva ispiranjem prirodnih depozita, pri struganju pleve i iz nuklearne industrije. sagorevanjem uglja i drugih goriva i upotrebe fosfatnih đubriva koja sadrže uranijum. Unos vodom za piće je ekstremno nizak, ali u slučajevima da je prisutna u vodi za piće, ona postaje značajan izvor njegovog unosa.


Poreklo u vodi

U podzemnim vodama koje se nalaze u zoni intenzivne zamene, ako se na svom putu ne sretnu sa uranovim rudama, sadržaj urana iznosi 0,0001-0,001, a ređe 0,01 mg/l, a samo u izvesnim slučajevima 0,1 mg/l. U oreolima rasejavanja količina urana kreće se od 0,1-1, a vrlo retko 50-100 mg/l.


Medicinski aspekti

Nema dovoljno podataka da se dokaže kancerogenost uranijuma kod ljudi i ekpserimentalnih životinja.

- Pozitivna dejstva 

(nisu izučena)

- Negativno dejstvo 

Primarni hemijski izazvan efekat uranijuma je nefritis.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

U Smernicama SZO iz 2004. je data privremena preporučena vrednost od 0,015 mg/l (privremena zbog nedovoljno podataka toksikologije i epidemiologije uranijuma) (WH0, 2004).


 


Design by