English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Th - TorijumOpšte karakteristike

Jedan od glavnih radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemljinoj kori. Postoji značajan broj minerala u kojima je prisutan torijum (oko 120), međutim on se javlja u malim količinama. Koristi se u elektronskoj industriji, kao nuklearno gorivo i u proizvodnji električnih sijalica.Poreklo u vodi

U podzemnim vodama mogu se javiti pojave torijuma
. Značajni minerali torijuma su torit i torijanit.


Medicinski aspekti

U ljudskom metabolizmu, pošto ishrana ili voda za piće sadrže male doze torijuma on nastoji da se distribuira do skeleta. Soli torijuma su katalogizirane kao hemijski i radiološki hazardi.

- Pozitivna dejstva 

(Nisu  izučena)

- Negativno dejstvo 

Dugotrajni unos proizvodi maligni neoplazmis (očekuju se radioaktivni efekti pre nego toksični).


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Međunarodna komisija za radiološku zaštitu postavila sledeće standarde za torijum: 0,5 mg/1 rastvornog torijuma 232 i 0,5-9 mg/l za nerastvorna jedinjenja.


 


Design by