English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Tl - TalijumOpšte karakteristike

Talijum je matal IIIa grupe periodnog sistema. Talijum spada u litofilno-halkofilne elemente. Redak je u prirodi i to obično u vidu svojih minerala. Ima ga malo i u piritu, odakle se dobija u toku proizvodnje sumporne kiseline. Prisutan je i pri topljenju olovnih i cinkanih ruda. Talijum-sulfat se koristio kao rodenticid i ubica mrava. Zabranjen je 1975. kao kućni insekticid i rodenticid. Koristi se u fotoćelijama kao infracrveni detektor, u proizvodnji stakla, elektronskoj industriji, kao legura i u farmaceutskim proizvodima.


Poreklo u vodi

Može da bude prisutan u podzemnim vodama ali u jako malim količinama.  


Medicinski aspekti

- Pozitivna dejstva 

Koristi ga farmaceutska industrija za tretmane koji se koriste pri špojavama infekcije kože.

- Negativno dejstvo 

On je pod sumnjom da je kancerogen kod ljudi. Nije finalno procenjen od strane USEPA do finalnog pravila iz 1992.. baziranog na potencijalnom zdravstevnom efektu vode za piće na bubrege, jetru i mozak.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Od 1994. godine važi MCLG od 0,00005 mg/1 i MCL od 0,002 mg/1 (De Zitane, 1997).
Usled njegove jako male koncetracije u prirodi, prema preporukama pravilnika EU I SCG nijen paramaterar od interesa.


 


Design by