English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Si - Slicijum - SiO2 - Silicijum-dioksidOpšte karakteristike

Silicijum čini do 25,7 % mase zemljine kore i drugi je po nalaženju u zemljinoj kori. On je jedan od najiskorišćenijih elemenata i koristi se za beton, cigle, vatrostalne materijale, emajl, grnčariju i staklo. U prirodnim vodama silicijum-dioksid se može naći usled raspadanja stena.


Poreklo u vodi

U vodi se javlja u obliku suspendovanih čestica, u koloidnom ili polimernom stanju i kao silikat ili silicijumova kiselina.


Medicinski aspekti

U našem organizmu ima 1,4 mg silicijuma. Nalazi se u vezivnom tkivu i rskavici. Starenjem se smanjuje količina silicijuma u koži i arterijama što ima za posledicu stvaranje aterosklerotičnih promena.

- Pozitivna dejstva
 
Silicijum je jedan od prirodnih agenasa koji čiste organizam. Takođe pomaže u izgradnji kostiju, hrskavica, vezivnih tkiva i zuba.

- Negativno dejstvo 

Još uvek nisu precizno utvrđena negativna dejstva povećanog unosa silicijuma.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporukama pravilnika EU i SCG silicijum nije parametar od interesa (Directive 98/83/EC).


 


Design by