English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristikeOdređivanje i poznavanje fizičkih karakteristika podzmenih voda je vrlo značajno iz više razloga:

  • utvrđivanje porekla podzemnih voda;
  • praćenje i utvđivanje stabilnosti režima podzemnih voda;
  • dubine zaleganja podzemnih voda;
  • određivanje balneoloških aktivnosti podzemne vode;
  • sagledavanja mogućnosti korišćenja podzemnih voda za različite potrebe, i dr.


Pod fizičkim karakteristikama podzmenih voda podrazumevamo:


 


Design by