English
 

Klasifikacija PV -> MineralnePod mineralnim vodama podrazumevamo podzemne vode čija je temperatura veća od 20 oC, ili mineralizacija veća od 1 gr/l, ili koje u sebi sadrže određene komponente u hemijskom sastavu (makro ili mikro) u povišenom sadržaju, povišenu radioaktivnost, slobodne i rastvorene gasove, biološki aktivne supstance i dr., i koje po svojim svojstvima predstavljaju posebnu klasu mineralnih voda.


Mineralne vode na osnovu njihove mineralizacije i temperature možemo podeliti:


 


Design by